'Luimelia': construír un universo e construír unha comunidade. Do guión as redes sociais

La asociación Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) organiza una…


'Toy Boy': A última reescritura. A montaxe do guion e o guion da montaxe

La asociación Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) organiza la…